Thiết kế responsive và tương lai tìm kiếm trên thiết bị di động

NGUYÊN TẮC CỦA MỘT THIẾT KẾ RESPONSIVE TỐT

1. Nó sáng tạo

2. Có các mục hữu ích

3. Có thẩm mỹ

4. Có các mục dễ hiểu

5. Nó không phô trương

6. Nó thân thiện

7. Nó không lỗi thời qua thời gian

8. Nó được chăm chút kĩ lưỡng và chi tiết

9. Tôn trọng môi trường

10. Không thêm chrome

TƯƠNG LAI TÌM KIẾM TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

KỂ MỘT CÂU CHUYỆN HAY

1. Xác định các kinh nghiệm và nội dung đầu tiên

2. Thiết kế UI cho nhiều thiết bị có kích thước khác nhau và truy cập dễ dàng nhất

3. Kiểm tra, kiểm tra và kiểm tra mọi thứ bạn có thể nghĩ về nó

iOS (Safari), Android (browser, Chrome), Windows và Mac (IE, Chrome và Firefox) ở mức tối thiểu

Print Friendly, PDF & Email

Các bài viết cùng chuyên mục:

Tiếp tục trong Viết bài SEO