Một số công cụ giúp bạn có thể kiểm tra các website dễ dàng và thuận tiện cho công việc SEO của các bạn. Miễn phí hoàn toàn, chỉ cần bạn biết đến và sử dụng chúng thôi. Không cần chần chừ nữa, cùng tìm hiểu các công cụ đó ngay!

1. Tối ưu anchor text

http://www.removeem.com/ratios.php

2. Bing webmaster tool

http://www.bing.com/toolbox/webmaster

3. Bitly

https://bitly.com/

4. Boomerang

http://www.boomeranggmail.com/

5. Buffer

https://bufferapp.com/

6. BuiltWith

http://builtwith.com/

7. Buzzstream Tools Suite

http://tools.buzzstream.com/link-building

8. Caption Tube

http://captiontube.appspot.com/

9. CircleCount

http://www.circlecount.com/

10. Công cụ tạo nội dung chiến lược

http://seogadget.com/content-strategy-generator-tool-v2-update/

11. Chuyển đổi nội dung sạch

http://word2cleanhtml.com/

12. Copyscape

http://www.copyscape.com/

13. Thêm tên miền chiến lược

http://netvantagemarketing.com/tools/dhp

14. Easel.ly

http://www.easel.ly/

15. Tìm thêm người dùng

http://www.findpeopleonplus.com/

16. Kiểm tra Frobee Robots.txt

http://www.frobee.com/robots-txt-check

17. GetListed

https://getlisted.org/

18. Từ khóa google

http://adwords.google.com/keywordplanner

19. Google Analytics

http://www.google.com/analytics/

20. Google Analytics API

https://support.google.com/analytics/answer/1008004?hl=en&ref_topic=1008008

21. Google Map Maker

http://www.google.com/mapmaker

22. Google PageSpeed Insights

http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

23. Google Public Data

http://www.google.com/publicdata/directory

24. Công cụ tối ưu hóa Google SERP Snippet

http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.html

25. Công cụ kiểm tra cấu trúc dữ liệu Google

http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets

26. Google Trends

http://www.google.com/trends/

27. Google Webmaster

http://www.google.com/webmasters/

28. IFTTT

https://ifttt.com/

29. Infogr.am

http://infogr.am/

30. Công cụ SEO internet marketing ninjas

http://www.internetmarketingninjas.com/tools/

31. Linkstant

http://www.linkstant.com/

32. Linksy.me Email Guesser

http://linksy.me/find-email

33. MailTester.com

http://mailtester.com/

34. MozCast

http://mozcast.com/

35. MyBlogGuest

http://myblogguest.com/

36. Panguin Tool

http://www.barracuda-digital.co.uk/panguin-tool/

37. Pingdom

http://tools.pingdom.com/fpt/

38. Piwik

http://piwik.org/

39. Rank Checker for Firefox

http://tools.seobook.com/firefox/rank-checker/

40. Rapportive

http://rapportive.com/

Các bài viết cùng chuyên mục:

Tiếp tục trong Viết bài SEO